Międzynarodowy Dzień Seksu – 7 czerwca

Jak powinniśmy celebrować ten dzień? Czemu może służyć to wydarzenie? Jak Profesor Zbigniew Lew-Starowicz zamierza spędzić ten dzień?
Od czternastu lat 7 czerwca obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Seksu, jak według Profesora powinniśmy celebrować ten dzień?

Zbigniew Lew-Starowicz: Na różne sposoby. Sądzę, że należałoby go uświetnić seksem, ale żeby nie miało to charakteru przymusowego, potraktujmy to raczej jako zabawowy seks - przyjemny, ale na większym luzie niż to bywa normalnie. Święto seksualne w wesołym, pogodnym nastroju, a nie seks dla seksu. Dzień, który trzeba koniecznie obchodzić. Radosny, przyjemny seks.

Proszę powiedzieć, czemu może służyć taki dzień, jak Dzień Seksu?

ZLS: Dla niektórych będzie to przypomnienie, że w ogóle jest coś takiego, dla innych będzie to zapełnianie roku kolejnymi świętami. W zasadzie dla mnie jest to trochę wypełnianie roku, takimi datami, ale jednak to o czymś przypomina. Uważam, że Międzynarodowy Dzień Seksu jest dowartościowaniem tej sfery życia – nie jest to pruderyjne ukrywanie głowy w piasek, tak jakby seksu nie było. Dlatego akceptuję to święto.

Na koniec pytanie – jak Profesor zamierza spędzić ten dzień?

ZLS: Jeśli chodzi o mnie to udzieliłem dzisiaj kilku wywiadów na temat seksu, będę jeszcze pracował w sprawach seksu, a jeśli chodzi o sprawy osobiste, to wszystko zależy od nastroju i zawsze pamiętajmy, że do tańca trzeba dwojga (śmiech). Tak to będzie.

rozmawiała: Klaudia Tworek

Szkolenia CTLS

16 września 2023 / 09:00

Diagnoza - dziecko wykorzystywane seksualnie

mgr Beata Pawlak-Jordan
psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny i superwizor PTS
Szkolenie stacjonarne jest adresowane do pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz osób, które zawodowo współpracują z dziećmi i chcą zdobyć wiedzę w tym zakresie. Warunkiem uczestnictwa jest zatem posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub posiadanie certyfikatu psychoterapeuty.
Miejsce: Klimatyzowana sala szkoleniowa w Centrum Terapii Lew-Starowicz, ul. Nowogrodzka 62c lok. 42, Warszawa 02-002