mgr

Katarzyna Pachniewska

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja w zakresie Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego (specjalizacja w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia w zakresie Seksuologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). Pod koniec 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w osi systemowej w Szkole Psychoterapii Dialog, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Członkini Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażu w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Szpitalu Nowowiejskim, pracując w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie oraz w ramach własnej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej. Współpracowała z fundacjami i stowarzyszeniami na terenie całej Polski prowadząc warsztaty i szkolenia w zakresie wspierania rozwoju psychoseksualnego, nieheteronormatywności, profilaktyki zachowań niekorzystnych rozwojowo.Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, pracuje pod stałą superwizją, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych, publikując.

 

Specjalizacje

 • seksuolog kliniczny PTS
 • psychoterapeuta
 • psycholog

Zakres działalności

Współpracuje jako wykładowczyni z Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, Katowicach, Sopocie i Wrocławiu oraz Studiami Podyplomowymi Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia na UAM w Poznaniu. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię partnerską dla osób dorosłych i młodzieży.
Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu psychoseksualnym. Pomaga w problemach związanych z różnorodnością płciową (transpłciowość, zróżnicowane cechy płciowe, i inne) i seksualną (orientacja/tożsamość seksualna, i inne), z dysfunkcjami seksualnymi, z trudnościami w relacjach partnerskich, brakiem satysfakcji ze sfery seksualnej.
Prowadzi poradnictwo dla młodzieży i rodziców w zakresie seksuologii wieku rozwojowego, rozwoju psychoseksualnego, w tym dotyczące orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz seksualności osób z zaburzeniami rozwojowymi i/lub niepełnosprawnością.

Certyfikaty

Terminy wizyt

Czwartek 15-20

Cennik wizyt

 • Konsultacja indywidualna
  50 min. 300 zł
 • Sesja indywidualna
  50 min. 250 zł
 • Konsultacja partnerska
  55 min. 350 zł
 • Sesja partnerska
  50 min. 300 zł
 • Konsultacja rodzicielska/rodzinna
  55 min. 350 zł
 • Badanie diagnostyczne
  50 min. 300 zł
 • Przekazanie opinii wraz z omówieniem
  50 min. 1000 zł