dr n. med.

Magdalena Gawrych

psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wieloletni pracownik (adiunkt) Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Absolwentka psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).W 2011 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych w specjalności psychologia kliniczna. Wiedzę poszerzała podczas  całościowego szkolenia z zakresu terapii seksualnej, szkoleń psychoterapeutycznych w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, podyplomowych szkoleń medycznych, w trakcie specjalistycznej szkoły trenerów, a także studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie specjalistyczne zdobywała we wiodących europejskich ośrodkach klinicznych, m.in.: King's College of London, Technische Universität Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Lviv Univeristy, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ulm University, Université de Paris.

Zakres działalności

Autorka ii współautorka ponad 20 publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizatorka wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny psychologii i psychiatrii. Swoje prace regularnie prezentuje na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych (Lizbona, Praga, Wiedeń, Ulm, Berlin). Członkini Rady Naukowej kwartalnika Psychogeriatria Polska. 

W praktyce klinicznej koncentruje się na  obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego wykorzystując najnowszą wiedzę naukową, podejście oparte na zasobach klientów, systemowy model pracy. Zaangażowana w działania wspierające rozwój psychiatrii srodowiskowej i psychogeriatrii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par.

Terminy wizyt

  • Czwartek (stacjonarnie, online) g. 9:00-15:00

Cennik wizyt

  • Sesja indywidualna
    50 min. 220 zł
  • Sesja partnerska
    50 min. 300 zł