Cykl szkoleń stacjonarnych adresowanych do pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz osób, które zawodowo współpracują z dziećmi i chcą zdobyć wiedzę w tym zakresie.

16 września 2023 / 09:00

Diagnoza - dziecko wykorzystywane seksualnie

Szkolenie stacjonarne jest adresowane do pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz osób, które zawodowo współpracują z dziećmi i chcą zdobyć wiedzę w tym zakresie. Warunkiem uczestnictwa jest zatem posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub posiadanie certyfikatu psychoterapeuty.
Miejsce: Klimatyzowana sala szkoleniowa w Centrum Terapii Lew-Starowicz, ul. Nowogrodzka 62c lok. 42, Warszawa 02-002
mgr Beata Pawlak-Jordan
psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny i superwizor PTS
14 października 2023 / 09:00

Opiniowanie sądowo-psychologiczne

Szkolenie ma na celu rozszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka wykorzystywanego i jego rodziny, podnoszenie kompetencji w zakresie opiniowania dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, doskonalenie umiejętności przesłuchiwania dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego
Miejsce: Siedziba Centrum Terapii Lew-Starowicz
mgr Beata Pawlak-Jordan
psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny i superwizor PTS
30 września 2023 / 09:00

Interwencja w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci

Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka wykorzystywanego i jego rodziny, podnoszenie kompetencji w zakresie interwencji na rzecz dziecka wykorzystywanego, doskonalenie umiejętności interwencji na rzecz dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego.
Miejsce: Siedziba Centrum Terapii Lew-Starowicz
mgr Beata Pawlak-Jordan
psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny i superwizor PTS