Szkolenia

Specjalistyczne szkolenia na temat seksualności, zaburzeń seksualnych i prowadzenia terapii seksualnej. 

Oferujemy specjalistyczne szkolenia dla psychologów i lekarzy. Szkolenia umożliwiają uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat seksualności, zaburzeń seksualnych i prowadzenia terapii seksualnej. 

W ramach bogatej oferty szkoleniowej Centrum Terapii prowadzi specjalistyczne szkolenia dla psychologów i lekarzy. Cyklicznie organizuje Szkołę Terapii Seksualnej oraz Warszaty dla rodziców. Ofertę uzupełnia również coaching i szkolenia organizowane w firmach.

16 września 2023 / 09:00

Diagnoza - dziecko wykorzystywane seksualnie

Szkolenie stacjonarne jest adresowane do pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz osób, które zawodowo współpracują z dziećmi i chcą zdobyć wiedzę w tym zakresie. Warunkiem uczestnictwa jest zatem posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub posiadanie certyfikatu psychoterapeuty.
Miejsce: Klimatyzowana sala szkoleniowa w Centrum Terapii Lew-Starowicz, ul. Nowogrodzka 62c lok. 42, Warszawa 02-002
mgr Beata Pawlak-Jordan
psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny i superwizor PTS
15 września 2023 / 10:00

Metody diagnostyczne w seksuologii

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi typami technik diagnostycznych stosowanych w terapii seksuologicznej (wywiad seksuologiczny, testy, kwestionariusze, modele zaburzeń seksualnych, metody diagnostyczne oraz terapeutyczne wykorzystywane w seksuologii medycznej).
Miejsce:
prof. Michał Lew-Starowicz
psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta
14 października 2023 / 09:00

Opiniowanie sądowo-psychologiczne

Szkolenie ma na celu rozszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka wykorzystywanego i jego rodziny, podnoszenie kompetencji w zakresie opiniowania dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, doskonalenie umiejętności przesłuchiwania dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego
Miejsce: Siedziba Centrum Terapii Lew-Starowicz
mgr Beata Pawlak-Jordan
psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny i superwizor PTS
30 września 2023 / 09:00

Interwencja w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci

Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dziecka wykorzystywanego i jego rodziny, podnoszenie kompetencji w zakresie interwencji na rzecz dziecka wykorzystywanego, doskonalenie umiejętności interwencji na rzecz dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego.
Miejsce: Siedziba Centrum Terapii Lew-Starowicz
mgr Beata Pawlak-Jordan
psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny i superwizor PTS
01 października 2023 / 09:00

Szkoła terapii seksualnej

Szkolenia dla osób zajmujących się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego.
Miejsce: Siedziba Centrum Terapii Lew-Starowicz
prof. Michał Lew-Starowicz
psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta