mgr

Jonasz Wethacz

psycholog

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: kliniczna i neuropsychologia. Jest absolwentem Szkoły Terapii Seksualnej w Warszawie. W latach 2014-2019 był pracownikiem naukowo - dydaktycznym w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Dyrektor, kierownik zespołu diagnostycznego i terapeuta w Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS w Lublinie. Współpracuje z Centrum Terapii Lew – Starowicz w Warszawie oraz z NZOZ ,,Rodzina" w Chełmie.
Prowadzi szkolenia z zakresu zaburzeń tożsamości płciowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.rozpoczął również proces zdobywania tytułu doktora nauk humanistycznych.

Terminy wizyt

  • Wizyty w wybrane dni w miesiącu (online)

Cennik wizyt

  • Konsultacja psychologiczna
    45 min. 300 zł
  • Wizyta z przekazaniem opinii
    30 min. 750 zł