Neurologia to dziedzina medycyny badająca nieprawidłowości ze strony układu nerwowego, zarówno  ośrodkowego (mózg i rdzeń kręgowy) jak i obwodowego układu nerwowego. 

Nieprawidłowości obniżają naszą sprawność, a czasami  uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Zdarza się, że są one przejściowe jako skutek infekcji, zatruć lub urazów, ale często świadczą o rozwijającej się chorobie w naszym organizmie. Rzetelne badanie neurologiczne jak i zlecona diagnostyka pozwalają znacząco wcześniej wykryć zmiany zwyrodnieniowe, guzy, choroby zwyrodnieniowe, nowotwory,  niedobory witamin etc. i wprowadzić skuteczne leczenie. 

Do objawów, które powinny być skonsultowane przez neurologa, zaliczamy:

 • Zawroty głowy
 • Migreny
 • Silne, nagłe bóle głowy
 • Osłabienie/drżenie lub skurcze mięśni
 • Nerwobóle
 • Zaburzenia: świadomości, mowy, orientacji w terenie, widzenia, czucia, mowy, słuchu w postaci szumów i świstów
 • Zaburzenia koncentracji, logicznego myślenia, utrzymywania równowagi, koordynacji ruchowej 
 • Niedowłady i paraliże
 • Nagłe omdlenia, utrata przytomności
 • Omamy, urojenia, zaburzenia snu
 • Silne bóle kręgosłupa, pleców, karku, szyi oraz kończyn
 • Drżenie rąk, 
 • Wzmożona męczliwość
 • Tiki i nadpobudliwość
 • Uczucie sztywności  lub drętwienia kończyn,  karku i ewentualnego mrowienia

Podczas wizyty neurolog: 

 • zbiera dokładny wywiad lekarski obejmujący: przebyte choroby, przyjmowane leki, dietę, tryb życia, wykonywaną  pracę,  przebyte w najbliższej rodzinie choroby 
 • zbiera dokładne informacje o objawach i dyskomforcie zgłaszanych przez pacjenta 
 • przeprowadza badanie sprawdzające odruchy fizjologiczne np.:  odruch kolanowy, skokowy, Babińskiego analizuje  np. problemy z poruszaniem się czy z wymową. 

W przypadku podejrzenia poważnych schorzeń neurolog zleca dodatkowe badania takie jak:

 • rezonans magnetyczny, 
 • tomografię komputerową lub emisyjną, 
 • rentgen wybranych części ciała, 
 • badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
 • elektroencefalografię.

Neurolog leczy m.in.  takie schorzenia jak:

 • udar mózgu, 
 • rwa kulszowa
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
 • migreny, 
 • choroba Alzheimera
 • padaczka
 • choroba Parkinsona
 • guzy mózgu
 • wodogłowie
 • miopatie
 • nerwica
 • pląsawica Hintingtona 
 • zapalenie opon mózgowych oraz mózgu
 • choroba Wilsona
 • stwardnienie rozsiane
 • miotonia
 • miastenia,
 • neuralgia
 • choroba Creutzfeldta-Jakoba.
 • dystonia