mgr

Barbara Sawaniewska

dietetyk

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Obroniła tytuł magistra dietetyki w 2015r. na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematyka pracy dyplomowej dotyczyła oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz wiedzy żywieniowej par ze zdiagnozowaną niepłodnością. Od ponad 6 lat specjalizuje się w dietoterapii zaburzeń płodności kobiet i mężczyzn, a praktykę dietetyczną wykonuje od ponad 9 lat.

Obecnie jest doktorantką w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Przedmiotem badań naukowych realizowanych w ramach doktoratu jest:

 • opracowanie modelu diety wspomagającej leczenie niepłodności;
 • opracowanie narzędzia do oceny jakości diety osób ze zdiagnozowaną niepłodnością (kobiet i mężczyzn)
 • ocena skuteczności interwencji żywieniowej, opartej na autorskim modelu diety wspomagającej leczenie niepłodności, z wykorzystaniem narzędzia do oceny jakości diety, na poprawę̨ parametrów związanych bezpośrednio i pośrednio z płodnością mężczyzn i kobiet.

W swojej praktyce zawodowej odbyła staże w Instytucie Żywności i Żywienia, warszawskich szpitalach i Poradni dietetycznej SGGW oraz przez 3 lata pracowała w znanej firmie cateringowej. Jej wsparcie żywieniowe cenili sportowcy, trenerzy, osoby ze zdiagnozowanymi chorobami m.in. związanymi z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, na tle endokrynologicznym, autoimmunologicznym oraz alergologicznym, jak również celebryci. Udzielała porad dietetycznych seniorom z chorobami sercowo- naczyniowymi oraz z cukrzycą typu II, nadwagą i otyłością w ramach programu Gabinety Bliskie Sercu. Prowadziła warsztaty żywieniowe dla pacjentów onkologicznych oraz wśród joginek i trenerów personalnych kalisteniki. Prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. w zakresie dietorerapii, dietetyki, diet niekonwencjonalnych oraz żywienia w wieku prokreacyjnym i rozwojowym oraz żywienia kobiet w ciąży. Jest współautorem „Standardów leczenia dietetycznego otyłości u dorosłych” opracowanych i opublikowanych w 2019r. przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz głównym autorem publikacji pt.: „Wpływ sposobu żywienia na płodność kobiet i mężczyzn” opublikowanej w czasopiśmie naukowym Kosmos w 2019r.

Zakres działalności

Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem pomogło mi wypracować model postępowania dietetycznego, który przynosi najlepsze efekty. Uważam, że praktyka i teoria powinny iść ze sobą w parze, bo tylko takie podejście daje największe szanse, by prowadzona dietoterapia była skuteczna. Pacjent powinien rozumieć z czego wynikają jego problemy zdrowotne o podłożu żywieniowym, jakie błędy popełnia oraz jakie są ich konsekwencje. Po szerokim wywiadzie dietetycznym, poprzedzonym oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zapoznania się z historią leczenia i wynikami badań stawiam tzw. diagnozę żywieniową. Wspólnie z pacjentem określamy cele leczenia żywieniowego. W oparciu o nie ustalamy zasady indywidualnej terapii behawioralnej w zakresie diety oraz aktywności fizycznej. Następnie monitorujemy i oceniamy efekty procesu terapeutycznego, w tym sposobu żywienia w oparciu o przygotowany plan dietetyczny. Podczas wspólnej pracy uczę pacjentów modyfikacji dotychczasowych nawyków żywieniowych, by w przyszłości samodzielnie potrafili dokonywać właściwych wyborów żywieniowych i umieli planować swoje posiłki w dbałości przede wszystkim o swoje dobre zdrowie i samopoczucie.

Mam empatyczne podejście do pacjenta z wyrozumiałością i akceptacją, tego też uczę swoich podopiecznych, by byli wyrozumiali względem siebie i rozumieli, że zmiana nawyków, które utrwalane były latami wymaga czasu, pracy i cierpliwości. Bardzo zależy mi na tym, aby dieta przestała kojarzyć się z zakazami, a zaczęła być utożsamiana z przyjemnością, energią i najlepszym samopoczuciem. Codzienne posiłki mają wpływ na zdrowie, ale także na wygląd fizyczny, poczucie swojej atrakcyjności i seksualności, która ma swoje podłoże w akceptacji swojego ciała. Ponadto zdrowy stosunek do sposobu odżywiania warunkuje budowanie zdrowych relacji z samym sobą i bliskimi. Zaburzenia na tle psychologicznym mają swoje ujście „w kuchni”, gdzie w wyniku skrajnych emocji może dochodzić do nieświadomego objadania się lub przeciwnie do skrajnych ograniczeń, wielokrotnego stosowania niekonwencjonalnych diet, w tym także głodówek, mylnie nazywanych leczniczymi.

Celem prawidłowo prowadzonej dietoterapii jest wspomaganie leczenia medycznego. Spotkanie z dietetykiem powinno być wcześniej poprzedzone konsultacją z lekarzem specjalistą, który stawia diagnozę medyczną i planuje leczenie w zakresie farmakologii czy psychoterapii. Styl życia, w tym dieta i aktywność fizyczna jest czynnikiem, na który mamy świadomy wpływ, stanowi od fundament zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu na tle fizjo- i psychologicznym.

Terminy wizyt

 • Przyjmuje w tygodniu (po uzgodnieniu terminu z pacjentem)

Cennik wizyt

 • Specjalistyczna konsultacja dietetyczna (pierwsza)
  75 min. 280 zł
 • Monitoring z dzienniczkiem
  50 min. 240 zł
 • Dieta na 7 dni
  280 zł
 • Konsultacja kontrolna
  30 min. 140 zł
 • Specjalistyczna konsultacja dietetyczna partnerska (pierwsza)
  90 min. 380 zł
 • Monitoring z dzienniczkiem partnerski
  75 min. 340 zł
 • Dieta na 7 dni (dla obojga)
  380 zł
 • Konsultacja kontrolna partnerska
  45 min. 240 zł