15569.jpg

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również 4-letnią podyplomową Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji INTRA w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) oraz szereg dodatkowych szkoleń z zakresu psychoterapii. Absolwentka Szkoły Terapii Seksualnej, organizowanej przez Centrum Terapii Lew-Starowicz.

Specjalizacje i umiejętności:

  • psychoterapeuta

Zakres działalności:

W swojej codziennej praktyce udziela konsultacji psychologicznych, pracuje zarówno z osobami dorosłymi indywidualnie w podejściu humanistycznym, jak i z rodzinami w podejściu integracyjnym oraz prowadzi terapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach (TSR). Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz grupy wsparcia.

Najczęściej pracuje z pacjentami doświadczającymi sytuacji kryzysowych, potrzebującymi wsparcia i poradnictwa psychologicznego. Pomaga także osobom, które pragną podnieść jakość swojego życia. Chcą doświadczać siebie pełniej, poszukują harmonii między ciałem, psyche i umysłem.

Współpracowała z Fundacją „ MaMa” oraz z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie " Niebieska Linia" prowadzonym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Prowadzi psychoterapię w języku angielskim oraz włoskim.

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.