15269.jpg

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: kliniczna i neuropsychologia. Jest absolwentem Szkoły Terapii Seksualnej w Warszawie. W latach 2014-2019 był pracownikiem naukowo - dydaktycznym w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Dyrektor, kierownik zespołu diagnostycznego i terapeuta w Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera SYNTHESIS w Lublinie. Współpracuje z Centrum Terapii Lew – Starowicz w Warszawie oraz z NZOZ ,,Rodzina" w Chełmie.
Prowadzi szkolenia z zakresu zaburzeń tożsamości płciowej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.rozpoczął również proces zdobywania tytułu doktora nauk humanistycznych.

 

Specjalizacje i umiejętności:

  • psycholog

Zakres działalności:

Aktywnie współpracuje z fundacją TransFuzja, prowadząc grupę wsparcia i indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób transpłciowych w Lublinie, jest także konsultantem w nowym projekcie "Pomoc Młodym", który ma na celu wspieranie adolescentów i młodych dorosłych LGBTQI.

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.