22556.jpg

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2017 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (specjalność psychiatria) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ukończyła 4 letnie szkolenie terapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” w trakcie procesu certyfikacyjnego. Pracuje pod superwizją certyfikowanych superwizorów analitycznych.

Przez 8 lat pracowała w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziałach zajmujących się terapią osób z doświadczeniem psychozy. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Psychoterapii i Psychopatologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Specjalizacje i umiejętności:

  • psycholog,
  • psychoterapeuta,
  • psychoterapia indywidualna,
  • psychoterapia grupowa,

Zakres działalności:

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest to metoda terapii oparta na założeniach teorii psychoanalizy. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową.

"Do wspólnej pracy zapraszam osoby doświadczające różnego rodzaju trudności życiowych: kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym, problemów w kontaktach z ludźmi i nawiązywaniu relacji, osoby doświadczające zaburzeń nastroju, odczuwające lęki, uciążliwe objawy somatyczne oraz osoby z diagnozą zaburzeń osobowości i z doświadczeniem psychozy. Nazwa terapii - „psychodynamiczna” podkreśla, że jej zasadą jest maksymalne dopasowanie sposobu pracy do potrzeb pacjenta oraz, że nieustannie czerpie z najnowszych osiągnięć psychoanalizy i psychiatrii. Jest metodą leczenia, której głównym narzędziem jest rozmowa i relacja między pacjentem a terapeutą."

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.