45694.jpg

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wieloletni pracownik (adiunkt) Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Absolwentka psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).W 2011 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych w specjalności psychologia kliniczna. Wiedzę poszerzała podczas  całościowego szkolenia z zakresu terapii seksualnej, szkoleń psychoterapeutycznych w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, podyplomowych szkoleń medycznych, w trakcie specjalistycznej szkoły trenerów, a także studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie specjalistyczne zdobywała we wiodących europejskich ośrodkach klinicznych, m.in.: King's College of London, Technische Universität Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Lviv Univeristy, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ulm University, Université de Paris.

Specjalizacje i umiejętności:

  • psycholog z doświadczeniem klinicznym,
  • psychoterapeuta systemowy,
  • certyfikowany trener
  • ukończyła Szkołę Terapii Seksualnej pod patronatem merytorycznym Centrum Terapii Lew-Starowicz

Zakres działalności:

Autorka ii współautorka ponad 20 publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizatorka wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny psychologii i psychiatrii. Swoje prace regularnie prezentuje na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych (Lizbona, Praga, Wiedeń, Ulm, Berlin). Członkini Rady Naukowej kwartalnika Psychogeriatria Polska. 

W praktyce klinicznej koncentruje się na  obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego wykorzystując najnowszą wiedzę naukową, podejście oparte na zasobach klientów, systemowy model pracy. Zaangażowana w działania wspierające rozwój psychiatrii srodowiskowej i psychogeriatrii. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par.

Towarzystwa naukowe:

  • Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne (Członkini Zarządu),
  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
  • Polskie Towarzystwo Psychologicznego.

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.