41719.jpg

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Obroniła tytuł magistra dietetyki w 2015r. na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tematyka pracy dyplomowej dotyczyła oceny sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz wiedzy żywieniowej par ze zdiagnozowaną niepłodnością. Od ponad 6 lat specjalizuje się w dietoterapii zaburzeń płodności kobiet i mężczyzn, a praktykę dietetyczną wykonuje od ponad 9 lat.

Obecnie jest doktorantką w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Przedmiotem badań naukowych realizowanych w ramach doktoratu jest:

 • opracowanie modelu diety wspomagającej leczenie niepłodności;
 • opracowanie narzędzia do oceny jakości diety osób ze zdiagnozowaną niepłodnością (kobiet i mężczyzn)
 • ocena skuteczności interwencji żywieniowej, opartej na autorskim modelu diety wspomagającej leczenie niepłodności, z wykorzystaniem narzędzia do oceny jakości diety, na poprawę̨ parametrów związanych bezpośrednio i pośrednio z płodnością mężczyzn i kobiet.

W swojej praktyce zawodowej odbyła staże w Instytucie Żywności i Żywienia, warszawskich szpitalach i Poradni dietetycznej SGGW oraz przez 3 lata pracowała w znanej firmie cateringowej. Jej wsparcie żywieniowe cenili sportowcy, trenerzy, osoby ze zdiagnozowanymi chorobami m.in. związanymi z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, na tle endokrynologicznym, autoimmunologicznym oraz alergologicznym, jak również celebryci. Udzielała porad dietetycznych seniorom z chorobami sercowo- naczyniowymi oraz z cukrzycą typu II, nadwagą i otyłością w ramach programu Gabinety Bliskie Sercu. Prowadziła warsztaty żywieniowe dla pacjentów onkologicznych oraz wśród joginek i trenerów personalnych kalisteniki. Prowadziła zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. w zakresie dietorerapii, dietetyki, diet niekonwencjonalnych oraz żywienia w wieku prokreacyjnym i rozwojowym oraz żywienia kobiet w ciąży. Jest współautorem „Standardów leczenia dietetycznego otyłości u dorosłych” opracowanych i opublikowanych w 2019r. przez Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz głównym autorem publikacji pt.: „Wpływ sposobu żywienia na płodność kobiet i mężczyzn” opublikowanej w czasopiśmie naukowym Kosmos w 2019r. Bierze czynny udział w licznych konferencjach związanych z tematyką płodności, na których jest niejednokrotnie prelegentem. Pani Barbara jest również stałym uczestnikiem kursów doskonalących z zakresu endokrynologii organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dodatkowo promuje styl życia jako element zapobiegania i leczenia niepłodności wśród kobiet i mężczyzn prowadząc konto w mediach społecznościowych (Instagram) „Płodność na talerzu”.

Specjalizacje i umiejętności:

 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia zaburzeń płodności wśród kobiet i mężczyzn (m.in. niska jakość parametrów nasienia, zaburzenia hormonalne, zaburzenia erekcji i ejakulacji, zaburzenia owulacji, Zespół Policystycznych Jajników (PCOS), endometrioza, niskie AMH, niepłodność idiopatyczna, wsparcie żywieniowe w przygotowaniach do procedury in vitro) 
 • Prowadzenie żywieniowe kobiet w ciąży i podczas laktacji (Cukrzyca ciężarna, niedokrwistość) 
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób zależnych od diety: m.in. cukrzyca typu II, insulinooporność, choroby sercowo- naczyniowe, dyslipidemia, hiperhomocysteinemia, niedowaga, otyłość, zaburzenia hormonalne, zespół metaboliczny, zaburzenia związane z układem pokarmowym m.in. zespół jelita drażliwego (IBS), choroby tarczycy (niedoczynność i nadczynność tarczycy oraz Hashimoto), Celiakia 
 • Dietoterapia w chorobach o podłożu autoimmunologicznym 
 • Dietoterapia w chorobach o podłożu alergologicznym
 • Dietoterapia w chorobach o podłożu psychologicznym
 • Planowana suplementacja i celowana probiotykoterapia
 • Prowadzenie pacjentów na dietach wegetariańskich, w tym wegańskich oraz na dietach eliminacyjnych (w leczeniu nadwrażliwości i nietolerancji pokarmowych)

* Dietoterapię prowadzi w oparciu o Evidence Base Medicine (medycynie opartej na faktach/ badaniach naukowych) i Stanowiskach Towarzystw Naukowych

* Nie prowadzi pacjentów na dietach niekonwencjonalnych, w tym opartych na zaleceniach głodówki, czy innych diet, których działanie nie jest potwierdzone naukowo

Zakres działalności:

Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem pomogło mi wypracować model postępowania dietetycznego, który przynosi najlepsze efekty. Uważam, że praktyka i teoria powinny iść ze sobą w parze, bo tylko takie podejście daje największe szanse, by prowadzona dietoterapia była skuteczna. Pacjent powinien rozumieć z czego wynikają jego problemy zdrowotne o podłożu żywieniowym, jakie błędy popełnia oraz jakie są ich konsekwencje. Po szerokim wywiadzie dietetycznym, poprzedzonym oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zapoznania się z historią leczenia i wynikami badań stawiam tzw. diagnozę żywieniową. Wspólnie z pacjentem określamy cele leczenia żywieniowego. W oparciu o nie ustalamy zasady indywidualnej terapii behawioralnej w zakresie diety oraz aktywności fizycznej. Następnie monitorujemy i oceniamy efekty procesu terapeutycznego, w tym sposobu żywienia w oparciu o przygotowany plan dietetyczny. Podczas wspólnej pracy uczę pacjentów modyfikacji dotychczasowych nawyków żywieniowych, by w przyszłości samodzielnie potrafili dokonywać właściwych wyborów żywieniowych i umieli planować swoje posiłki w dbałości przede wszystkim o swoje dobre zdrowie i samopoczucie.

Mam empatyczne podejście do pacjenta z wyrozumiałością i akceptacją, tego też uczę swoich podopiecznych, by byli wyrozumiali względem siebie i rozumieli, że zmiana nawyków, które utrwalane były latami wymaga czasu, pracy i cierpliwości. Bardzo zależy mi na tym, aby dieta przestała kojarzyć się z zakazami, a zaczęła być utożsamiana z przyjemnością, energią i najlepszym samopoczuciem. Codzienne posiłki mają wpływ na zdrowie, ale także na wygląd fizyczny, poczucie swojej atrakcyjności i seksualności, która ma swoje podłoże w akceptacji swojego ciała. Ponadto zdrowy stosunek do sposobu odżywiania warunkuje budowanie zdrowych relacji z samym sobą i bliskimi. Zaburzenia na tle psychologicznym mają swoje ujście „w kuchni”, gdzie w wyniku skrajnych emocji może dochodzić do nieświadomego objadania się lub przeciwnie do skrajnych ograniczeń, wielokrotnego stosowania niekonwencjonalnych diet, w tym także głodówek, mylnie nazywanych leczniczymi.

Celem prawidłowo prowadzonej dietoterapii jest wspomaganie leczenia medycznego. Spotkanie z dietetykiem powinno być wcześniej poprzedzone konsultacją z lekarzem specjalistą, który stawia diagnozę medyczną i planuje leczenie w zakresie farmakologii czy psychoterapii. Styl życia, w tym dieta i aktywność fizyczna jest czynnikiem, na który mamy świadomy wpływ, stanowi od fundament zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu na tle fizjo- i psychologicznym.

Towarzystwa naukowe

 • członkini Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.