×

Formularz aplikacyjny - SZKOŁA TERAPII SEKSUALNEJ

Skan dyplomu ukończenia studiów lekarskich, psychologicznych lub szkolenia psychoterapeutycznego jest WYMAGANY
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Terapii Lew-Starowicz, który objął patronat merytoryczny nad szkoleniem z siedzibą ul. Nowogrodzka 62 c, 02-002 Warszawa oraz Leo Media Patrycja Lew-Starowicz, organizator szkolenia z siedzibą przy ul. Dzielnej 21/5, 01-029 w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale uzupełnienie pól oznaczonych, jako „pola wymagane” jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Załącz dokument   Usuń  

Pola z (*) są wymagane

 

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapuety. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.

W związku z prognozą Ministerstwa Zdrowia dotyczącą wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 w okresie jesienno-zimowym, kierownictwo merytoryczne szkolenia podjęło decyzję o rozpoczęciu zajęć VI edycji Szkoły Terapii Seksualnej w październiku 2021 r.

Informacje ogólne:

Problemy dotyczące seksualności są bardzo powszechne wśród pacjentów zgłaszających się na psychoterapię oraz cierpiących z powodu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Umiejętność pracy z pacjentami prezentującymi problematykę seksuologiczną jest bardzo istotna w praktyce psychoterapeuty.

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi natomiast niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapeuty. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego oraz zaburzeniami seksualnymi powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.


Szkoła Terapii Seksualnej rozpocznie nabór do VI edycji
( rozpoczęcie zajęć w październiku 2021 r.) 

Liczba miejsc ograniczona - do 14 osób w edycji.   
Zarejestruj się

15573.jpg


Dla kogo?

Szkoła Terapii Seksualnej przeznaczona jest dla psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień oraz lekarzy wykorzystujących kompetencje terapeutyczne w pracy z pacjentem.

Co otrzymujemy? Szkolenie umożliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat seksualności, zaburzeń seksualnych i prowadzenia terapii seksualnej. Jest skoncentrowane na interwencjach psychoterapeutycznych, zawiera jednak także niezbędny (również dla psychologów) zakres wiedzy medycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, treningów i superwizji przez doświadczoną kadrę specjalistów. Zapewniamy także możliwość odbywania staży klinicznych potrzebnych do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Akredytacja i punkty PTS Szkolenie posiada akredytację Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i pozwala na uzyskanie punktów wymaganych do Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS. Ukończenie STS pozwala na uzyskanie 710 z 1500 punktów (1000 podstawowych i 500 dodatkowych) wymaganych do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS:

 • 100 pkt podstawowych i 240 pkt dodatkowych za udział w zajęciach dydaktycznych
 • 120 pkt podstawowych i 100 pkt dodatkowych za udział w zajęciach superwizyjnych
 • 150 pkt podstawowych za staże organizowane dla uczestników kursu

Dyplom: Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w min. 90% zajęć w każdym roku (w tym zajęcia dydaktyczne i superwizja prowadzonych przez siebie pacjentów), odbycie dwóch staży obejmujących po min. 50 godzin (po jednym w każdym roku szkolenia) oraz zaliczenie dwóch egzaminów rocznych. Absolwenci, po spełnieniu dodatkowych kryteriów określonych przez PTS, mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. (www.pts-seksuologia.pl).


Kierownictwo merytoryczne

15128.jpg

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

- specjalista psychiatra, seksuolog oraz psychoterapeuta, superwizor PTS, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii przy Ministerstwie Zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

15129.jpg

Dr hab. n. med., prof. CMKP Michał Lew-Starowicz

- specjalista psychiatra, psychoterapeuta, pierwszy w Polsce posiadacz międzynarodowego tytułu specjalisty medycyny seksualnej FECSM (Fellow of the European Committee for Sexual Medicine), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Zespół dydaktyczny

Wśród wykładowców m.in.:

 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 • Dr hab. med., prof. CMKP Michał Lew-Starowicz
 • Dr n. hum. Alicja Długołęcka - pedagożka i edukatorka seksualna, obecnie w trakcie certyfikowanego szkolenia psychoterapeutycznego. Wykładowca na Wydziale Rehabilitacji w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim.Jest  autorką licznych książek i artykułów z zakresu edukacji psychoseksualnej m.in. monografii „Edukacja seksualna”, „Zwykłej książki, o tym skąd się biorą dzieci”, „Seks na Wysokich Obcasach”.
 • Dr med. Woet Gianotten - ginekolog, seksuolog i psychoterapeuta pracujący w Holandii, jedenz najbardziej cenionych ekspertów medycyny seksualnej, specjalizuje się w zagadnieniach seksualności pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych (szczególnie w problematyce onkoseksuologii).
 • Dr Marek Jasiński – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i superwizor PTS; posiada certyfikat psychoanalityka IPA, jest wykładowcą w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW.
 • Dr n. med. Magdalena Gawrych - Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: Adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wieloletni pracownik (adiunkt) Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Absolwentka psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).W 2011 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych w specjalności psychologia kliniczna.
 • Mgr Magdalena Smaś Myszczyszyn- jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz superwizorem w dziedzinie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (certyfikat przyznany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). W trakcie pisania pracy doktorskiej z zakresu zaburzeń hiperseksualnych, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza.Certyfikowany trener terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych. Psychoterapeuta ericksonowski.
  Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP (m.in. szkolenie w zakresie psychoterapii osób współuzależnionych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej, 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii).
  Przez 10 lat kierowała Centrum Zdrowia Psychicznego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym.
 • Dr n. med. Robert Kowalczyk - Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jako wykładowca współpracuje także z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS.
 • mgr Beata Pawlak-Jordan, psycholog kliniczny, seksuolog kliniczny i superwizor PTS, superwizor  Niebieskiej Linii, psychoterapeutka. Posiada bogate doświadczenie psychoterapeutyczne oraz diagnostyczne, wieloletni pracownik Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę”.Wieloletni biegły sądowy uczestniczący w przesłuchaniach dzieci oraz opiniowaniu dla potrzeb prokuratur sądów karnych i rodzinnych, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA i Niebieskiej Linii. Od lat zajmuje się diagnozą, interwencją oraz terapią dzieci wykorzystywanych seksualnie.
 • dr n. hum. Marta Rawińska,doktor psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (CBT), posiada także dyplom Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu psychoterapii rodzin i małżeństw. Uczestniczy w całościowym szkoleniu terapii ericksonowskiej. Posiada certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.Doświadczenie zawodowe zdobyła  w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w okresie 2004-2006 r. W latach 2007-2010 prowadziła psychoterapię indywidualną oraz partnerską w Ogólnopolskiej Lekarskiej Przychodni Specjalistycznej Towarzystwa Rozwoju Rodziny.
   

Organizacja i czas trwania zajęć

Termin rozpoczęcia VI edycji to październik 2021 ( termin przesunięty z powodu stanu epidemicznego).

W każdym roku szkolnym odbędzie się po 10 zjazdów. Terminy zjazdów w trakcie I roku:

 • 15-16.10.2021
 • 12-13.11.2021
 • 10-11.12.2021
 • 14-15.01.2022
 • 25-26.02.2022
 • 18-19.03.2022
 • 08-09.04.2022
 • 06-07.05.2022
 • 27-28.05.2022
 • 17-18.06.2022

Zajęcia będą odbywały się w piątki od godz. 15 do 21 oraz w soboty od godz. 9 do 19, od października do czerwca, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości szkolenia, zajęcia warsztatowe i superwizyjne będą odbywały się w małych grupach (do 14). Dlatego liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie. Zagraniczni szkoleniowcy ( dr W. Gianotten) prowadzą zajęcia w języku angielskim, natomiast materiały dydaktyczne są przekazywane uczestnikom w jęz. polskim), pozostałe zajęcia i wszystkie superwizje oraz egzamin będą prowadzone w języku polskim. W trakcie zajęć anglojęzycznych jest wsparcie językowe dr hab. n. med. Michała Lwa-Starowicza, niemniej od kandydatów oczekujemy znajomości j. angielksiego w stopniu komunikatywnym.

Szkolenie trwa 4 semestry (2 lata).

Program zajęć na I roku

 1. Uwarunkowania seksualności. Zdrowie seksualne, norma, patologia. Seksualność wieku rozwojowego. Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego. Niedojrzałość psychoseksualna.
 2. Model bio-psycho-społeczny zaburzeń seksualnych. Dysfunkcje seksualne mężczyzn i kobiet.
 3. Seksualność w cyklach życia – od dojrzałości do starości. Wpływ antykoncepcji na aktywność seksualną. Seksualność w chorobach przewlekłych. Onkoseksuologia.
 4. Niepełnosprawność i zdrowie seksualne. Seksualność w chorobach psychicznych i uzależnieniach od substancji psychoaktywnych. Czynniki relacyjne zaburzeń seksualnych. Diagnoza pary.
 5. Tożsamość płciowa i orientacja seksualna. Homoseksualność, transpłciowość. Preferencje seksualne i zaburzenia preferencji seksualnych.
 6. Wywiad seksuologiczny. Metody i narzędzia diagnostyczne i badawcze. Skale, kwestionariusze, testy.
 7. Przestępstwa o podłożu seksualnym. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne.
 8. Etyka w terapii seksualnej. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji terapeutycznej. Superwizje.
 9. Psychoedukacja i edukacja seksualna. Superwizje.
 10. Doradztwo i poradnictwo seksualne. Rola Internetu. Egzamin końcowy.

Program zajęć na II Roku

 1. Terapia psychoseksualna zaburzeń seksualnych. Konceptualizacja i praca z problemami seksualnymi w różnych kierunkach psychoterapii. Integracja metod w leczeniu zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 2. Metody treningowe, muzykoterapia i choreoterapia w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 3. Terapia dysfunkcji seksualnych u kobiet (zaburzenia pożądania, podniecenia, orgazmu, dyspareunia, pochwica). Superwizje.
 4. Terapia dysfunkcji seksualnych u mężczyzn (zaburzenia pożądania, erekcji, orgazmu, ejakulacji). Superwizje.
 5. Hiperseksualność i „uzależnienie od seksu”. Ryzykowne zachowania seksualne i choroby przenoszone drogą płciową. Superwizje.
 6. Terapia partnerska. Praca z parą w klinice zaburzeń seksualnych. Specyfika terapii związków homoseksualnych. Superwizje.
 7. Psychoterapia grupowa i systemowa w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 8. Terapia zaburzeń preferencji seksualnych. Klinika transpozycji płci. Superwizje.
 9. Terapia przestępców seksualnych i ofiar przestępstw o podłożu seksualnym. Superwizje.
 10. Aspekty organizacyjne w terapii zaburzeń seksualnych. Superwizje. Egzamin końcowy. Zakończenie szkolenia.

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Śródmieściu w siedzibie Centrum Terapii Lew-Starowicz przy ul. Nowogrodzkiej 62 c lok. 42. (ok. 4 min. pieszo od Dworca Centralnego). Staże kliniczne odbywają się w Centrum Terapii Lew-Starowicz.


Rekrutacja

Wymóg: Warunkiem udziału w kwalifikacji jest przesłanie aplikacji (do pobrania tutaj lub formularz aplikacyjny online ) oraz skanu/kserokopii dyplomu ukończenia studiów psychologicznych lub medycznych, albo certyfikatu psychoterapeuty (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego). 

Dokumenty wraz z aplikacją należy przesłać na adres centrum@lew-starowicz.pl lub pocztą na adres: Centrum Terapii Lew-Starowicz ul. Nowogrodzka 62 c lok. 42, 02-002 Warszawa. W przypadku lekarzy, należy załączyć także skan/kserokopię prawa wykonywania zawodu. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021 r.

Płatności: Koszt szkolenia 24.000 zł (brutto) za 2 lata nauki. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty miesięczne i raty półroczne.

Kontakt: Ewentualne pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres mailowy: sts@lew-starowicz.pl lub kontaktować się pod numerem telefonu:  +48 608 439 026 z Panią Patrycją Lew-Starowicz


Zarejestruj się na szkolenie - formularz aplikacyjny

 

 

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.