×

Formularz aplikacyjny - SZKOŁA TERAPII SEKSUALNEJ

Skan dyplomu ukończenia studiów lekarskich, psychologicznych lub szkolenia psychoterapeutycznego jest WYMAGANY
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Terapii Lew-Starowicz, który objął patronat merytoryczny nad szkoleniem z siedzibą ul. Nowogrodzka 62 c, 02-002 Warszawa oraz Leo Media Patrycja Lew-Starowicz, organizator szkolenia z siedzibą przy ul. Dzielnej 21/5, 01-029 w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale uzupełnienie pól oznaczonych, jako „pola wymagane” jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Załącz dokument   Usuń  

Pola z (*) są wymagane

 

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapuety. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.

W związku z prognozą Ministerstwa Zdrowia dotyczącą wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 w okresie jesienno-zimowym, kierownictwo merytoryczne szkolenia podjęło decyzję o rozpoczęciu zajęć VI edycji Szkoły Terapii Seksualnej w lutym 2021 r.

Informacje ogólne:

Problemy dotyczące seksualności są bardzo powszechne wśród pacjentów zgłaszających się na psychoterapię oraz cierpiących z powodu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Umiejętność pracy z pacjentami prezentującymi problematykę seksuologiczną jest bardzo istotna w praktyce psychoterapeuty.

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi natomiast niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapeuty. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego oraz zaburzeniami seksualnymi powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.


Szkoła Terapii Seksualnej rozpocznie nabór do VI edycji od 01/09/2019 ( rozpoczęcie zajęć w II 2021 r.) 
Liczba miejsc ograniczona - do 14 osób w edycji.   
Zarejestruj się

15573.jpg


Dla kogo?

Szkoła Terapii Seksualnej przeznaczona jest dla psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy wykorzystujących kompetencje terapeutyczne w pracy z pacjentem.

Co otrzymujemy? Szkolenie umożliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat seksualności, zaburzeń seksualnych i prowadzenia terapii seksualnej. Jest skoncentrowane na interwencjach psychoterapeutycznych, zawiera jednak także niezbędny (również dla psychologów) zakres wiedzy medycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, treningów i superwizji przez doświadczoną kadrę specjalistów. Zapewniamy także możliwość odbywania staży klinicznych potrzebnych do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Akredytacja i punkty PTS Szkolenie posiada akredytację Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i pozwala na uzyskanie punktów wymaganych do Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS. Ukończenie STS pozwala na uzyskanie 710 z 1500 punktów (1000 podstawowych i 500 dodatkowych) wymaganych do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS:

 • 100 pkt podstawowych i 240 pkt dodatkowych za udział w zajęciach dydaktycznych
 • 120 pkt podstawowych i 100 pkt dodatkowych za udział w zajęciach superwizyjnych
 • 150 pkt podstawowych za staże organizowane dla uczestników kursu

Dyplom: Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w min. 90% zajęć w każdym roku (w tym zajęcia dydaktyczne i superwizja prowadzonych przez siebie pacjentów), odbycie dwóch staży obejmujących po min. 50 godzin (po jednym w każdym roku szkolenia) oraz zaliczenie dwóch egzaminów rocznych. Absolwenci, po spełnieniu dodatkowych kryteriów określonych przez PTS, mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. (www.pts-seksuologia.pl).


Kierownictwo merytoryczne

15128.jpg

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

- specjalista psychiatra, seksuolog oraz psychoterapeuta, superwizor PTS, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii przy Ministerstwie Zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

15129.jpg

Dr hab. n. med., prof. CMKP Michał Lew-Starowicz

- specjalista psychiatra, psychoterapeuta, pierwszy w Polsce posiadacz międzynarodowego tytułu specjalisty medycyny seksualnej FECSM (Fellow of the European Committee for Sexual Medicine), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Zespół dydaktyczny

Wśród wykładowców m.in.:

 • Dr n. hum. Alicja Długołęcka - pedagożka i edukatorka seksualna, obecnie w trakcie certyfikowanego szkolenia psychoterapeutycznego. Wykładowca na Wydziale Rehabilitacji w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim.Jest  autorką licznych książek i artykułów z zakresu edukacji psychoseksualnej m.in. monografii „Edukacja seksualna”, „Zwykłej książki, o tym skąd się biorą dzieci”, „Seks na Wysokich Obcasach”. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu „zdrowia seksualnego”. Szczególnie bliskie są jej tematy związane z seksualnością kobiet i osób z różnymi niepełnosprawnościami- współpracuje z różnymi fundacjami i prowadzi projekty badawcze z tego zakresu.
 • Dr med. Woet Gianotten - ginekolog, seksuolog i psychoterapeuta pracujący w Holandii, jedenz najbardziej cenionych ekspertów medycyny seksualnej, specjalizuje się w zagadnieniach seksualności pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych (szczególnie w problematyce onkoseksuologii).
 • Dr Marek Jasiński – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i superwizor PTS; posiada certyfikat psychoanalityka IPA, jest wykładowcą w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW.
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 • Dr hab. med., prof. CMKP Michał Lew-Starowicz
 • Dr n. med. Magdalena Gawrych - Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: Adiunkt w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wieloletni pracownik (adiunkt) Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Absolwentka psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).W 2011 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych w specjalności psychologia kliniczna. Wiedzę poszerzała podczas  całościowego szkolenia z zakresu terapii seksualnej, szkoleń psychoterapeutycznych w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, podyplomowych szkoleń medycznych, w trakcie specjalistycznej szkoły trenerów, a także studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie specjalistyczne zdobywała we wiodących europejskich ośrodkach klinicznych, m.in.: King's College of London, Technische Universität Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Lviv Univeristy, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Ulm University, Université de Paris.
 • Dr Eli Jouber - jest psychologiem klinicznym, którego praca terapeutyczna jest oparta głównie na teorii psychodynamicznej. W swojej pracy  dr Joubert stosuje również inne teorie i podejścia w celu prowadzenia optymalnej pomocy swoim pacjentom.
 • Mgr Magdalena Smaś Myszczyszyn- jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz superwizorem w dziedzinie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (certyfikat przyznany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). W trakcie pisania pracy doktorskiej z zakresu zaburzeń hiperseksualnych, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza.
  Certyfikowany trener terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych. Psychoterapeuta ericksonowski.
  Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Instytucie Psychologii Zdrowia PTP (m.in. szkolenie w zakresie psychoterapii osób współuzależnionych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej, 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii).
  Przez 10 lat kierowała Centrum Zdrowia Psychicznego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Absolwentka dwuletniego szkolenia - Szkoła Terapii Seksualnej pod patronatem merytorycznym Centrum Terapii Lew-Starowicz.Naukowo i terapeutycznie zajmuje się terapią zaburzeń hiperseksualnych.
 • Dr n. med. Robert Kowalczyk - Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jako wykładowca współpracuje także z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS.
 • Prof. Goran Arbanas 

Organizacja i czas trwania zajęć

Termin rozpoczęcia VI edycji to luty 2021 ( termin przesunięty z powodu stanu epidemicznego).

W każdym roku szkolnym odbędzie się po 10 zjazdów. Zajęcia będą się odbywały w piątki od godz. 15 do 21 oraz w soboty od godz. 9 do 19, od września do czerwca, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości szkolenia, zajęcia warsztatowe i superwizyjne będą odbywały się w małych grupach (do 14). Dlatego liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany osobom zakwalifikowanym w sierpniu 2018 roku. Zagraniczni szkoleniowcy (dr Eli Joubert dr Gianotten) będą prowadzili zajęcia w języku angielskim (materiały dydaktyczne w jęz. polskim), pozostałe zajęcia i wszystkie superwizje oraz egzamin będą prowadzone w języku polskim. W trakcie zajęć anglojęzycznych jest wsparcie językowe dr hab. n. med. Michała Lwa-Starowicza.

Szkolenie trwa 4 semestry (2 lata).

Program zajęć na I roku

 1. Uwarunkowania seksualności. Zdrowie seksualne, norma, patologia. Seksualność wieku rozwojowego. Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego. Niedojrzałość psychoseksualna.
 2. Model bio-psycho-społeczny zaburzeń seksualnych. Dysfunkcje seksualne mężczyzn i kobiet.
 3. Seksualność w cyklach życia – od dojrzałości do starości. Wpływ antykoncepcji na aktywność seksualną. Seksualność w chorobach przewlekłych. Onkoseksuologia.
 4. Niepełnosprawność i zdrowie seksualne. Seksualność w chorobach psychicznych i uzależnieniach od substancji psychoaktywnych. Czynniki relacyjne zaburzeń seksualnych. Diagnoza pary.
 5. Tożsamość płciowa i orientacja seksualna. Homoseksualność, transpłciowość. Preferencje seksualne i zaburzenia preferencji seksualnych.
 6. Wywiad seksuologiczny. Metody i narzędzia diagnostyczne i badawcze. Skale, kwestionariusze, testy.
 7. Przestępstwa o podłożu seksualnym. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne.
 8. Etyka w terapii seksualnej. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji terapeutycznej. Superwizje.
 9. Psychoedukacja i edukacja seksualna. Superwizje.
 10. Doradztwo i poradnictwo seksualne. Rola Internetu. Egzamin końcowy.

Program zajęć na II Roku

 1. Terapia psychoseksualna zaburzeń seksualnych. Konceptualizacja i praca z problemami seksualnymi w różnych kierunkach psychoterapii. Integracja metod w leczeniu zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 2. Metody treningowe, muzykoterapia i choreoterapia w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 3. Terapia dysfunkcji seksualnych u kobiet (zaburzenia pożądania, podniecenia, orgazmu, dyspareunia, pochwica). Superwizje.
 4. Terapia dysfunkcji seksualnych u mężczyzn (zaburzenia pożądania, erekcji, orgazmu, ejakulacji). Superwizje.
 5. Hiperseksualność i „uzależnienie od seksu”. Ryzykowne zachowania seksualne i choroby przenoszone drogą płciową. Superwizje.
 6. Terapia partnerska. Praca z parą w klinice zaburzeń seksualnych. Specyfika terapii związków homoseksualnych. Superwizje.
 7. Psychoterapia grupowa i systemowa w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 8. Terapia zaburzeń preferencji seksualnych. Klinika transpozycji płci. Superwizje.
 9. Terapia przestępców seksualnych i ofiar przestępstw o podłożu seksualnym. Superwizje.
 10. Aspekty organizacyjne w terapii zaburzeń seksualnych. Superwizje. Egzamin końcowy. Zakończenie szkolenia.

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Śródmieściu w siedzibie Centrum Terapii Lew-Starowicz przy ul. Nowogrodzkiej 62 c lok. 42. (ok. 4 min. pieszo od Dworca Centralnego). Staże kliniczne odbywają się w Centrum Terapii Lew-Starowicz.


Rekrutacja

Wymóg: Warunkiem udziału w kwalifikacji jest przesłanie aplikacji (do pobrania tutaj lub formularz aplikacyjny online ) oraz skanu/kserokopii dyplomu ukończenia studiów psychologicznych lub medycznych, albo certyfikatu psychoterapeuty (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego). 

Dokumenty wraz z aplikacją należy przesłać na adres centrum@lew-starowicz.pl lub pocztą na adres: Centrum Terapii Lew-Starowicz ul. Nowogrodzka 62 c lok. 42, 02-002 Warszawa. W przypadku lekarzy, należy załączyć także skan/kserokopię prawa wykonywania zawodu. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2020 r.

Płatności: Koszt szkolenia 24.000 zł (brutto) za 2 lata nauki

Kontakt: Ewentualne pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres mailowy: sts@lew-starowicz.pl lub kontaktować się pod numerem telefonu:  +48 608 439 026 z Panią Patrycją Lew-Starowicz


Zarejestruj się na szkolenie - formularz aplikacyjny

 

 

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.