15572.jpg

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Adiunkt w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Absolwentka kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010 roku pracuje w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2011 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych w specjalności psychologia kliniczna. Wiedzę poszerzała podczas szkoleń psychoterapeutycznych w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, podyplomowych szkoleń medycznych, w trakcie specjalistycznej szkoły trenerów, a także studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie specjalistyczne zdobywała we wiodących europejskich ośrodkach klinicznych, m.in.: King’s College of London (2013), Technische Universität Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus (2011, 2013, 2014), Lviv Univeristy (2014), Charité – Universitätsmedizin Berlin, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (2011,2013), Ulm University (2011, 2012), Université de Paris (2009).

Specjalizacje i umiejętności:

  • psycholog z doświadczeniem klinicznym,
  • psychoterapeuta systemowy,
  • certyfikowany trener.

Zakres działalności:

Autorka i współautorka ponad 20 publikacji medycznych i psychologicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizatorka wielu projektów naukowo-badawczych z dziedziny psychologii i psychiatrii. Swoje prace regularnie prezentuje na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych (Lizbona, Praga, Wiedeń, Ulm, Berlin).

W praktyce klinicznej koncentruje się na  obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego wykorzystując najnowszą wiedzę naukową, podejście oparte na zasobach klientów, systemowy model pracy. Prowadzi psychoterapię indywidualną i par.

Rokrocznie współorganizuje międzynarodowe kongresy Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego.

Towarzystwa naukowe:

  • Członkek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego,
  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
  • Polskie Towarzystwo Psychologicznego,
  • Członkiem Rady Naukowej i recenzentem prac w kwartalniku Psychogeriatria Polska.

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.