×

Formularz aplikacyjny - SZKOŁA TERAPII SEKSUALNEJ

Skan dyplomu ukończenia studiów lekarskich, psychologicznych lub szkolenia psychoterapeutycznego jest WYMAGANY
Załącz dokument   Usuń  

Pola z (*) są wymagane

 

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapuety. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.

Informacje ogólne:

Problemy dotyczące seksualności są bardzo powszechne wśród pacjentów zgłaszających się na psychoterapię oraz cierpiących z powodu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Umiejętność pracy z pacjentami prezentującymi problematykę seksuologiczną jest bardzo istotna w praktyce psychoterapeuty.

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi natomiast niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapeuty. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego oraz zaburzeniami seksualnymi powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.


Szkoła Terapii Seksualnej ogłasza nabór do V edycji! Liczba miejsc ograniczona - do 16 osób w edycji.   Zarejestruj się

15573.jpg


Dla kogo?

Szkoła Terapii Seksualnej przeznaczona jest dla psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy.

Co otrzymujemy? Szkolenie umożliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat seksualności, zaburzeń seksualnych i prowadzenia terapii seksualnej. Jest skoncentrowane na interwencjach psychoterapeutycznych, zawiera jednak także niezbędny (również dla psychologów) zakres wiedzy medycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, treningów i superwizji przez doświadczoną kadrę specjalistów. Zapewniamy także możliwość odbywania staży klinicznych potrzebnych do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Akredytacja i punkty PTS Szkolenie posiada akredytację Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i pozwala na uzyskanie punktów wymaganych do Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS. Ukończenie STS pozwala na uzyskanie 710 z 1500 punktów (1000 podstawowych i 500 dodatkowych) wymaganych do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS:

 • 100 pkt podstawowych i 240 pkt dodatkowych za udział w zajęciach dydaktycznych
 • 120 pkt podstawowych i 100 pkt dodatkowych za udział w zajęciach superwizyjnych
 • 150 pkt podstawowych za staże organizowane dla uczestników kursu

Dyplom: Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w min. 90% zajęć w każdym roku (w tym zajęcia dydaktyczne i superwizja prowadzonych przez siebie pacjentów), odbycie dwóch staży obejmujących po min. 50 godzin (po jednym w każdym roku szkolenia) oraz zaliczenie dwóch egzaminów rocznych. Absolwenci, po spełnieniu dodatkowych kryteriów określonych przez PTS, mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. (www.pts-seksuologia.pl).


Kierownictwo merytoryczne

15128.jpg

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

- specjalista psychiatra, seksuolog oraz psychoterapeuta, superwizor PTS, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii przy Ministerstwie Zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

15129.jpg

Dr hab. med. Michał Lew-Starowicz

- specjalista psychiatra, psychoterapeuta, pierwszy w Polsce posiadacz międzynarodowego tytułu specjalisty medycyny seksualnej FECSM (Fellow of the European Committee for Sexual Medicine), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Zespół dydaktyczny

Wśród wykładowców m.in.:

 • Dr n. hum. Alicja Długołęcka - pedagożka, edukatorka seksualna, doradca rodzinny, autorka wielu prac z zakresu edukacji seksualnej i promocji zdrowia seksualnego.
 • Dr med. Woet Gianotten - ginekolog, seksuolog i psychoterapeuta pracujący w Holandii, jedenz najbardziej cenionych ekspertów medycyny seksualnej, specjalizuje się w zagadnieniach seksualności pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych (szczególnie w problematyce onkoseksuologii).
 • Dr Marek Jasiński – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i superwizor PTS; posiada certyfikat psychoanalityka IPA, jest wykładowcą w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW.
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 • Dr hab. med. Michał Lew-Starowicz
 • Katarzyna Dańska - certyfikowana terapeutka DMT (Dance/Movement Therapy), arteterapeutka, body/movement coach. Ukończyła 4 letnie szkolenie w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, 3 letnie szkolenie Kenstenberg Movement Profile w Monachium, roczne szkolenie Ruchu Autentycznego z dyplomem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Obecnie uczestniczy w szkoleniu z Body/Mind Centering. Pasjonatka improwizacji w kontakcie. Pracuje z grupami z Dziennym Odziałem Nerwic i indywidualnie z osobami przeżywającymi trudności w wyrażaniu emocji i cierpiącymi z powodu braku naturalnego kontaktu z własnym ciałem. Szkoli studentów arteterapii i fizjoterapii. Obecnie w trakcie prestiżowego szkolenia certyfikującego Laban/Bartenieff Movement System w Edynburgu.
 • Dr Eli Jouber - jest psychologiem klinicznym, którego praca terapeutyczna jest oparta głównie na teorii psychodynamicznej. W swojej pracy  dr Joubert stosuje również inne teorie i podejścia w celu prowadzenia optymalnej pomocy swoim pacjentom.

Organizacja i czas trwania zajęć

Termin rozpoczęcia V edycji to październik 2018.

W każdym roku szkolnym odbędzie się po 10 zjazdów. Zajęcia będą się odbywały w piątki od godz. 15 do 21 oraz w soboty od godz. 9 do 19, od września do czerwca, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości szkolenia, zajęcia warsztatowe i superwizyjne będą odbywały się w małych grupach (do 16). Dlatego liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany osobom zakwalifikowanym w sierpniu 2018 roku. Zagraniczni szkoleniowcy (dr Eli Joubert dr Gianotten) będą prowadzili zajęcia w języku angielskim (materiały dydaktyczne w jęz. polskim), pozostałe zajęcia i wszystkie superwizje oraz egzamin będą prowadzone po polsku. Zajęcia anglojęzyczne są wspierane tłumaczeniami głównych wątków wykładów przez dr hab. n. med. Michała Lwa-Starowicza.

Szkolenie trwa 4 semestry (2 lata).

Program zajęć na I roku

 1. Uwarunkowania seksualności. Zdrowie seksualne, norma, patologia. Seksualność wieku rozwojowego. Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego. Niedojrzałość psychoseksualna.
 2. Model bio-psycho-społeczny zaburzeń seksualnych. Dysfunkcje seksualne mężczyzn i kobiet.
 3. Seksualność w cyklach życia – od dojrzałości do starości. Wpływ antykoncepcji na aktywność seksualną. Seksualność w chorobach przewlekłych. Onkoseksuologia.
 4. Niepełnosprawność i zdrowie seksualne. Seksualność w chorobach psychicznych i uzależnieniach od substancji psychoaktywnych. Czynniki relacyjne zaburzeń seksualnych. Diagnoza pary.
 5. Tożsamość płciowa i orientacja seksualna. Homoseksualność, transpłciowość. Preferencje seksualne i zaburzenia preferencji seksualnych.
 6. Wywiad seksuologiczny. Metody i narzędzia diagnostyczne i badawcze. Skale, kwestionariusze, testy.
 7. Przestępstwa o podłożu seksualnym. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne.
 8. Etyka w terapii seksualnej. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji terapeutycznej. Superwizje.
 9. Psychoedukacja i edukacja seksualna. Superwizje.
 10. Doradztwo i poradnictwo seksualne. Rola Internetu. Egzamin końcowy.

Program zajęć na II Roku

 1. Terapia psychoseksualna zaburzeń seksualnych. Konceptualizacja i praca z problemami seksualnymi w różnych kierunkach psychoterapii. Integracja metod w leczeniu zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 2. Metody treningowe, muzykoterapia i choreoterapia w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 3. Terapia dysfunkcji seksualnych u kobiet (zaburzenia pożądania, podniecenia, orgazmu, dyspareunia, pochwica). Superwizje.
 4. Terapia dysfunkcji seksualnych u mężczyzn (zaburzenia pożądania, erekcji, orgazmu, ejakulacji). Superwizje.
 5. Hiperseksualność i „uzależnienie od seksu”. Ryzykowne zachowania seksualne i choroby przenoszone drogą płciową. Superwizje.
 6. Terapia partnerska. Praca z parą w klinice zaburzeń seksualnych. Specyfika terapii związków homoseksualnych. Superwizje.
 7. Psychoterapia grupowa i systemowa w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 8. Terapia zaburzeń preferencji seksualnych. Klinika transpozycji płci. Superwizje.
 9. Terapia przestępców seksualnych i ofiar przestępstw o podłożu seksualnym. Superwizje.
 10. Aspekty organizacyjne w terapii zaburzeń seksualnych. Superwizje. Egzamin końcowy. Zakończenie szkolenia.

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Śródmieściu w siedzibie Centrum Terapii Lew-Starowicz przy ul. Nowogrodzkiej 62 c lok. 42. (ok. 4 min. pieszo od Dworca Centralnego). Staże kliniczne odbywają się w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie oraz w Centrum Terapii Lew-Starowicz.


Rekrutacja

Wymóg: Warunkiem udziału w kwalifikacji jest przesłanie aplikacji (do pobrania tutaj lub formularz aplikacyjny online ) oraz skanu/kserokopii dyplomu ukończenia studiów psychologicznych lub medycznych, albo certyfikatu psychoterapeuty (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego). 

Dokumenty wraz z aplikacją należy przesłać na adres centrum@lew-starowicz.pl lub pocztą na adres: Centrum Terapii Lew-Starowicz ul. Nowogrodzka 62 c lok. 42, 02-002 Warszawa. W przypadku lekarzy, należy załączyć także skan/kserokopię prawa wykonywania zawodu. Zajęcia rozpoczynają się we październiku 2018 r.

Płatności: Koszt szkolenia wynosi 9500 PLN rocznie, 19000 PLN za cały dwuletni kurs obejmujący zajęcia dydaktyczne (340 godzin), superwizyjne (60 godzin) i dwa staże kliniczne (łącznie min. 100 godzin). Pierwsza wpłata (2850 PLN) dokonywana jest w ciągu 30 dni od otrzymania maila z informacją o zakwalifikowaniu się na szkolenie STS, która będzie przesyłana na podany w aplikacji adres email. Kolejne płatności dokonywane są w ratach po 950 PLN zgodnie z terminarzem podanym na pierwszym spotkaniu.

Kontakt: Ewentualne pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres mailowy: sts@lew-starowicz.pl lub kontaktować się pod numerem telefonu: +48 668 197 295,  +48 608 439 026.

Koordynator szkolenia: Klaudia Tworek, tel. 668-197-295, mail: klaudia.tworek@lew-starowicz.pl


Zarejestruj się na szkolenie - formularz aplikacyjn

 

 

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.