×

Formularz aplikacyjny - SZKOŁA TERAPII SEKSUALNEJ

Skan dyplomu ukończenia studiów lekarskich, psychologicznych lub szkolenia psychoterapeutycznego jest WYMAGANY
Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Terapii Lew-Starowicz, który objął patronat merytoryczny nad szkoleniem z siedzibą ul. Nowogrodzka 62 c, 02-002 Warszawa oraz Leo Media Patrycja Lew-Starowicz, organizator szkolenia z siedzibą przy ul. Dzielnej 21/5, 01-029 w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale uzupełnienie pól oznaczonych, jako „pola wymagane” jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Załącz dokument   Usuń  

Pola z (*) są wymagane

 

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapuety. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.

Informacje ogólne:

Problemy dotyczące seksualności są bardzo powszechne wśród pacjentów zgłaszających się na psychoterapię oraz cierpiących z powodu przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Umiejętność pracy z pacjentami prezentującymi problematykę seksuologiczną jest bardzo istotna w praktyce psychoterapeuty.

Umiejętność prowadzenia terapii psychoseksualnej stanowi natomiast niezbędne uzupełnienie kompetencji lekarza seksuologa, psychologa i psychoterapeuty. Osoby zajmujące się edukacją seksualną i profilaktyką zdrowia seksualnego oraz zaburzeniami seksualnymi powinny dysponować usystematyzowaną i aktualną wiedzą na temat seksualności człowieka.


Szkoła Terapii Seksualnej rozpocznie nabór do VI edycji od 01/09/2019 ( rozpoczęcie zajęć w X 2020 r.) 
Liczba miejsc ograniczona - do 16 osób w edycji.   
Zarejestruj się

15573.jpg


Dla kogo?

Szkoła Terapii Seksualnej przeznaczona jest dla psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy.

Co otrzymujemy? Szkolenie umożliwia uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat seksualności, zaburzeń seksualnych i prowadzenia terapii seksualnej. Jest skoncentrowane na interwencjach psychoterapeutycznych, zawiera jednak także niezbędny (również dla psychologów) zakres wiedzy medycznej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, treningów i superwizji przez doświadczoną kadrę specjalistów. Zapewniamy także możliwość odbywania staży klinicznych potrzebnych do ubiegania się o Certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Akredytacja i punkty PTS Szkolenie posiada akredytację Instytutu Seksuologii Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i pozwala na uzyskanie punktów wymaganych do Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS. Ukończenie STS pozwala na uzyskanie 710 z 1500 punktów (1000 podstawowych i 500 dodatkowych) wymaganych do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS:

 • 100 pkt podstawowych i 240 pkt dodatkowych za udział w zajęciach dydaktycznych
 • 120 pkt podstawowych i 100 pkt dodatkowych za udział w zajęciach superwizyjnych
 • 150 pkt podstawowych za staże organizowane dla uczestników kursu

Dyplom: Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w min. 90% zajęć w każdym roku (w tym zajęcia dydaktyczne i superwizja prowadzonych przez siebie pacjentów), odbycie dwóch staży obejmujących po min. 50 godzin (po jednym w każdym roku szkolenia) oraz zaliczenie dwóch egzaminów rocznych. Absolwenci, po spełnieniu dodatkowych kryteriów określonych przez PTS, mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. (www.pts-seksuologia.pl).


Kierownictwo merytoryczne

15128.jpg

Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz

- specjalista psychiatra, seksuolog oraz psychoterapeuta, superwizor PTS, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii przy Ministerstwie Zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

15129.jpg

Dr hab. med. Michał Lew-Starowicz

- specjalista psychiatra, psychoterapeuta, pierwszy w Polsce posiadacz międzynarodowego tytułu specjalisty medycyny seksualnej FECSM (Fellow of the European Committee for Sexual Medicine), członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Zespół dydaktyczny

Wśród wykładowców m.in.:

 • Dr n. hum. Alicja Długołęcka - pedagożka, edukatorka seksualna, doradca rodzinny, autorka wielu prac z zakresu edukacji seksualnej i promocji zdrowia seksualnego.
 • Dr med. Woet Gianotten - ginekolog, seksuolog i psychoterapeuta pracujący w Holandii, jedenz najbardziej cenionych ekspertów medycyny seksualnej, specjalizuje się w zagadnieniach seksualności pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych (szczególnie w problematyce onkoseksuologii).
 • Dr Marek Jasiński – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny i superwizor PTS; posiada certyfikat psychoanalityka IPA, jest wykładowcą w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii UW.
 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
 • Dr hab. med. Michał Lew-Starowicz
 • Katarzyna Dańska - certyfikowana terapeutka DMT (Dance/Movement Therapy), arteterapeutka, body/movement coach. Ukończyła 4 letnie szkolenie w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie, 3 letnie szkolenie Kenstenberg Movement Profile w Monachium, roczne szkolenie Ruchu Autentycznego z dyplomem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy. Obecnie uczestniczy w szkoleniu z Body/Mind Centering. Pasjonatka improwizacji w kontakcie. Pracuje z grupami z Dziennym Odziałem Nerwic i indywidualnie z osobami przeżywającymi trudności w wyrażaniu emocji i cierpiącymi z powodu braku naturalnego kontaktu z własnym ciałem. Szkoli studentów arteterapii i fizjoterapii. Obecnie w trakcie prestiżowego szkolenia certyfikującego Laban/Bartenieff Movement System w Edynburgu.
 • Dr Eli Jouber - jest psychologiem klinicznym, którego praca terapeutyczna jest oparta głównie na teorii psychodynamicznej. W swojej pracy  dr Joubert stosuje również inne teorie i podejścia w celu prowadzenia optymalnej pomocy swoim pacjentom.

Organizacja i czas trwania zajęć

Termin rozpoczęcia V edycji to październik 2018.

W każdym roku szkolnym odbędzie się po 10 zjazdów. Zajęcia będą się odbywały w piątki od godz. 15 do 21 oraz w soboty od godz. 9 do 19, od września do czerwca, z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.

Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości szkolenia, zajęcia warsztatowe i superwizyjne będą odbywały się w małych grupach (do 16). Dlatego liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie podany osobom zakwalifikowanym w sierpniu 2018 roku. Zagraniczni szkoleniowcy (dr Eli Joubert dr Gianotten) będą prowadzili zajęcia w języku angielskim (materiały dydaktyczne w jęz. polskim), pozostałe zajęcia i wszystkie superwizje oraz egzamin będą prowadzone po polsku. Zajęcia anglojęzyczne są wspierane tłumaczeniami głównych wątków wykładów przez dr hab. n. med. Michała Lwa-Starowicza.

Szkolenie trwa 4 semestry (2 lata).

Program zajęć na I roku

 1. Uwarunkowania seksualności. Zdrowie seksualne, norma, patologia. Seksualność wieku rozwojowego. Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego. Niedojrzałość psychoseksualna.
 2. Model bio-psycho-społeczny zaburzeń seksualnych. Dysfunkcje seksualne mężczyzn i kobiet.
 3. Seksualność w cyklach życia – od dojrzałości do starości. Wpływ antykoncepcji na aktywność seksualną. Seksualność w chorobach przewlekłych. Onkoseksuologia.
 4. Niepełnosprawność i zdrowie seksualne. Seksualność w chorobach psychicznych i uzależnieniach od substancji psychoaktywnych. Czynniki relacyjne zaburzeń seksualnych. Diagnoza pary.
 5. Tożsamość płciowa i orientacja seksualna. Homoseksualność, transpłciowość. Preferencje seksualne i zaburzenia preferencji seksualnych.
 6. Wywiad seksuologiczny. Metody i narzędzia diagnostyczne i badawcze. Skale, kwestionariusze, testy.
 7. Przestępstwa o podłożu seksualnym. Opiniowanie sądowo-seksuologiczne.
 8. Etyka w terapii seksualnej. Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji terapeutycznej. Superwizje.
 9. Psychoedukacja i edukacja seksualna. Superwizje.
 10. Doradztwo i poradnictwo seksualne. Rola Internetu. Egzamin końcowy.

Program zajęć na II Roku

 1. Terapia psychoseksualna zaburzeń seksualnych. Konceptualizacja i praca z problemami seksualnymi w różnych kierunkach psychoterapii. Integracja metod w leczeniu zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 2. Metody treningowe, muzykoterapia i choreoterapia w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 3. Terapia dysfunkcji seksualnych u kobiet (zaburzenia pożądania, podniecenia, orgazmu, dyspareunia, pochwica). Superwizje.
 4. Terapia dysfunkcji seksualnych u mężczyzn (zaburzenia pożądania, erekcji, orgazmu, ejakulacji). Superwizje.
 5. Hiperseksualność i „uzależnienie od seksu”. Ryzykowne zachowania seksualne i choroby przenoszone drogą płciową. Superwizje.
 6. Terapia partnerska. Praca z parą w klinice zaburzeń seksualnych. Specyfika terapii związków homoseksualnych. Superwizje.
 7. Psychoterapia grupowa i systemowa w klinice zaburzeń seksualnych. Superwizje.
 8. Terapia zaburzeń preferencji seksualnych. Klinika transpozycji płci. Superwizje.
 9. Terapia przestępców seksualnych i ofiar przestępstw o podłożu seksualnym. Superwizje.
 10. Aspekty organizacyjne w terapii zaburzeń seksualnych. Superwizje. Egzamin końcowy. Zakończenie szkolenia.

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w Warszawie w Śródmieściu w siedzibie Centrum Terapii Lew-Starowicz przy ul. Nowogrodzkiej 62 c lok. 42. (ok. 4 min. pieszo od Dworca Centralnego). Staże kliniczne odbywają się w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie oraz w Centrum Terapii Lew-Starowicz.


Rekrutacja

Wymóg: Warunkiem udziału w kwalifikacji jest przesłanie aplikacji (do pobrania tutaj lub formularz aplikacyjny online ) oraz skanu/kserokopii dyplomu ukończenia studiów psychologicznych lub medycznych, albo certyfikatu psychoterapeuty (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Certyfikat Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego). 

Dokumenty wraz z aplikacją należy przesłać na adres centrum@lew-starowicz.pl lub pocztą na adres: Centrum Terapii Lew-Starowicz ul. Nowogrodzka 62 c lok. 42, 02-002 Warszawa. W przypadku lekarzy, należy załączyć także skan/kserokopię prawa wykonywania zawodu. Zajęcia rozpoczynają się we październiku 2018 r.

Płatności: Koszt szkolenia wynosi 9500 PLN rocznie, 19000 PLN za cały dwuletni kurs obejmujący zajęcia dydaktyczne (340 godzin), superwizyjne (60 godzin) i dwa staże kliniczne (łącznie min. 100 godzin). Pierwsza wpłata (2850 PLN) dokonywana jest w ciągu 30 dni od otrzymania maila z informacją o zakwalifikowaniu się na szkolenie STS, która będzie przesyłana na podany w aplikacji adres email. Kolejne płatności dokonywane są w ratach po 950 PLN zgodnie z terminarzem podanym na pierwszym spotkaniu.

Kontakt: Ewentualne pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres mailowy: sts@lew-starowicz.pl lub kontaktować się pod numerem telefonu:  +48 608 439 026 z Panią Patrycją Lew-Starowicz


Zarejestruj się na szkolenie - formularz aplikacyjny

 

 

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.