Diagnoza psychologiczna

Mgr Magdalena Linke wyjaśnia, kiedy jest konieczność, aby skierować Pacjenta na diagnostykę psychologiczną; na czym polega oraz jakimi metodami diagnostycznymi posługuje się Specjalista.

Pani Magdo, kiedy kieruje się Pacjenta na diagnostykę psychologiczną? Jak długo trwa taka diagnostyka?

mgr Magdalena Linke: Diagnozę wykonuje się na prośbę osoby bezpośrednio zainteresowanej lub w odpowiedzi na skierowanie, przez instytucję, lekarza. Ważne jest, żeby jasno był określony cel diagnozy – pytanie diagnostyczne, na które odpowiedzieć ma diagnoza.

Przykłady to diagnoza poziomu intelektu, sprawności określonych funkcji poznawczych, ale też diagnoza potocznie nazywana całościową, która ma opisać właściwości psychiczne badanej osoby, mechanizmy jej funkcjonowania. Jej celem jest wyjaśnienie problemów w funkcjonowaniu danej osoby, tak aby można było zaproponować jej adekwatną pomoc.

Diagnoza psychologiczna jest często bardzo pomocna przy stawianiu rozpoznania psychiatrycznego (chorób psychicznych, zaburzeń rozwojowych, zaburzeń osobowości). Diagnoza to przeważnie kilka spotkań z psychologiem, ale jej długość zależy od celu diagnozy, używanych narzędzi, również od osoby diagnozowanej – np. od tego w jakim czasie jest w stanie ujawnić istotne informacje na swój temat.

Na czym polega diagnostyka psychologiczna?

ML: Diagnoza psychologiczna to odpowiedź na wcześniej postawione pytanie diagnostyczne. Od tego pytania zależy jakich narzędzi użyje diagnosta. Każdy diagnosta powinien w diagnozie korzystać z wiedzy potwierdzonej badaniami naukowymi (tzw. wiedzy opartej na dowodach) oraz/lub z odpowiedniej teorii psychologicznej. Diagnoza to zawsze rzetelny wywiad i obserwacja, a także testy psychologiczne.

Jakie są podstawowe metody diagnostyczne?

ML: Rozmowa psychologiczna, obserwacja, testy psychologiczne, próby kliniczne.

rozmawiała: Klaudia Tworek

Diagnoza psychologiczna

fot. Klaudia TworekUmów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.