19 lip 2017

Bezpłatne leczenie dla osób uzależnionych od seksu/pornografii

Uzależnienie od pornografii, psychoterapia. Leczenie uzależnienia od pornografii. Już dziś umów wizytę w Lew-Starowicz.pl Centrum Terapii Warszawa.

Bezpłatne leczenie dla osób uzależnionych od seksu/pornografii


Biorąc udział w tym badaniu, będziesz mógł sprawdzić skuteczność metod terapii opartych na wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Otrzymasz bezpłatne  leczenie i badanie mózgu za pomocą czynnościowego rezonansu magnetycznego.

Jeżeli:

 • jesteś heteroseksualnym mężczyzną w wieku powyżej 18 lat,
 • doświadczasz utraty kontroli nad takimi zachowaniami seksualnymi, jak oglądanie pornografii, masturbacja lub korzystanie z płatnych usług seksualnych albo przygodne kontakty seksualne,
 • poświęcasz na te czynności znaczną ilość czasu, zaniedbując tym samym inne ważne cele, aktywności lub zobowiązania,
 • podejmowałeś nieskuteczne próby ograniczania tych zachowań lub fantazji seksualnych,

Proponujemy Ci udział w całkowicie bezpłatnym leczeniu, którego skuteczność będzie  kontrolowana za pomocą badań aktywności mózgu z użyciem rezonansu magnetycznego.

Główne założenia i cel badania

 • Wiele osób na świecie cierpi z powodu kompulsywnych zachowań seksualnych. W naszych dotychczasowych badaniach udało się nam zidentyfikować mózgowe mechanizmy, które mogą stanowić przyczynę tego typu problemów.  
 • Biorąc udział w tym badaniu, będziesz mógł sprawdzić skuteczność metod terapii opartych na wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Dzięki temu pomożesz również zrozumieć naukowcom, co dzieje się w mózgu osób, które wychodzą z nałogu i być może przyczynisz się do tego, że skuteczną pomoc otrzymać będzie mogło wiele osób dotychczas bezskutecznie próbujących poradzić sobie z nałogowymi zachowaniami seksualnymi.

Otrzymasz bezpłatne leczenie i badanie mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego oraz

Dokładne informacje o tym, jak aktywność Twojego mózgu wyglądała przed terapią i jak zmieniała się
po niej.

Osoby chętne do wzięcia udziału w tym projekcie prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej pod adresem: rekrutacja.hiperseksualnosc.pl i pozostawienie swojego adresu mailowego oraz numeru telefonu na końcu ankiety. Zaproponujemy termin bezpłatnej konsultacji, podczas której zostaną omówione i zaplanowane kolejne etapy udziału w terapii. W razie pytań prosimy o kontakt: terapia@hiperseksualnosc.pl lub  m_gola@psych.pan.pl Osobami odpowiedzialnymi za badanie są: dr Mateusz Gola oraz dr hab. med. Michał Lew Starowicz.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

 • Kto może wziąć udział w terapii i badaniach?
 • Udział w terapii mogą wziąć pełnoletni mężczyźni doświadczający nałogowych zachowań seksualnych, którzy nie mają przeciwskazań do udziału w tym badaniu.

Głównymi przeciwwskazaniami są:

 • metalowe elementy w ciele (np. rozrusznik serca, endoprotezy, aparat ortodontyczny), które uniemożliwiają
 • wykonanie badania aktywności mózgu w skanerze rezonansu magnetycznego
 • aktywne uzależnienie od alkoholu, kokainy, heroiny, środków halucynogennych, marihuany. Zażywanie tych
 • substancji może wchodzić w interakcje z lekami oraz zmieniać funkcjonowanie mózgu.

W pierwszej kolejności do udziału w terapii zapraszamy mężczyzn heteroseksualnych, ze względu na to, że
wystandaryzowane procedury badania wrażliwości na bodźce erotyczne przygotowane zostały dla osób tej
orientacji. Pracujemy na tym, aby możliwie szybko przygotować również procedury dla mężczyzn o orientacji
homoseksualnej, dlatego również zapraszamy te osoby do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.

Czy trzeba być na miejscu w Warszawie?

Aby wziąć udział w terapii nie trzeba mieszkać w Warszawie. Należy być jedynie gotowym, aby pojawić się w
Warszawie przynajmniej 4 razy:

 1. na pierwszej wizycie u lekarza, połączonej z badaniami poprzedzającymi terapię,
 2. na wizycie kontrolnej około 2 miesiące po rozpoczęciu terapii
 3. na wizycie kontrolnej kończącej terapię (około 5 miesięcy po rozpoczęciu), połączonej z badaniami mającymi na celu ustalenie, jakie zmiany zaszły podczas terapii
 4. na wizycie kontrolnej połączonej z badaniami sprawdzającymi trwałość zmian w wyniku terapii (około 10 miesięcy po rozpoczęciu terapii i 5 miesięcy po jej zakończeniu).

Wszystkie pozostałe procedury odbywać się będą za pomocą kontaktu internetowego i telefonicznego. W razie potrzeby możliwe będzie umówienie się z lekarzem prowadzącym na dodatkowe spotkanie kontrolne.

Gdzie i kiedy odbywają się spotkania w ramach projektu ?

Wszystkie 4 spotkania na żywo odbywają się w Warszawie (w Śródmieściu oraz na Ochocie) głównie w weekendy. Dla osób, które pracują w weekendy możliwe będzie umówienie spotkań również w piątki wieczorem.

Program terapeutyczny rozpocznie się w sierpniu i będzie prowadzony aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Na czym polega terapia i ile osób weźmie w niej udział ?

W ramach tego projektu proponujemy trwającą 5 miesięcy farmakoterapię – czyli terapię z zastosowaniem leków. Uczestnicy otrzymają jeden z 2 leków (lek A lub lek B), które wcześniej okazały się być skuteczne w leczeniu osób z nałogowymi zachowaniami seksualnymi, ale nigdy nie zostały sprawdzone w usystematyzowanych badaniach, ani porównane między sobą. Dlatego też w ramach tego projektu część uczestników będzie otrzymywało przez pierwszych 5 miesięcy placebo (substancję nieaktywną wyglądającą tak samo jak leki A i B). Osoby te również otrzymają bezplatna terapię lekiem A lub B, ale dopiero po okresie 5 miesięcy przyjmowania placebo.

W terapii weźmie udział łącznie 75 osób. 25 osób otrzyma lek A, 25 otrzyma lek B, a 25 otrzyma najpierw placebo, a później lek A lub B.     

W trakcie przyjmowania leków, lekarze prowadzący będą do dyspozycji pod telefonem i w razie potrzeby możliwe będzie umówienie się z nimi na dodatkowe wizyty kontrolne.

Ile kosztuje terapia i kto sponsoruje badania ?

Udział w terapii jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich zakwalifikowanych osób.

Badania nie są sponsorowane przez żadną firmę farmaceutyczną ani żadne instytucje prywatne. Projekt jest w całości finansowany ze środków z grantów naukowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz European Society for Sexual Medicine.

Uczestnicy otrzymywać będą również niewielkie nagrody za każde z 3 spotkań w laboratorium (przed terapią, bezpośrednio po terapii oraz 5 miesięcy po zakończeniu terapii), mających na celu ustalenie zmian w aktywności mózgu, jakie zaszły w trakcie terapii. Wartość nagród zależna jest od poprawności wykonania zadań w laboratorium – im poprawniej są one wykonane tym jest ona wyższa.

Czy terapia i badania są bezpieczne ?

Program terapii oraz badań został uznany za bezpieczny i pozytywnie zaopiniowany przez:

 • Komisję Bioetyczną Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Komisję Etyki Badań Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Każdy z uczestników badania będzie objęty opieką medyczną przez specjalistów z możliwością kontaktu w trakcie trwania badań. Ponadto każdy z uczestników badania jest również objęty ubezpieczeniem. Stosowane metody badawcze również są w pełni bezpieczne i zostały zatwierdzone przez wymienione powyżej komisje etyczne. Nie są znane żadne skutki uboczne badań z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i zgodnie z aktualną wiedzą jest on jedną z najbezpieczniejszych metod badania mózgu. Konieczne jest jednak przestrzeganie podstawowych reguł polegających na nie wnoszeniu do skanera żadnych metalowych przedmiotów. Dlatego też przed badaniem konieczne jest zdjęcie biżuterii oraz kolczyków, a osoby, które mają trwale zaimplementowane metalowe elementy w ciele (np. rozrusznik serca, metalową endoprotezę, lub aparat ortodontyczny) nie mogą brać udziału w badaniu.  

Czy podczas badania rezonansem trzeba się rozbierać ?

Nie. Na żadnym etapie badania rezonansem magnetycznym nie trzeba się rozbierać. Należy jedynie zdjąć metalowe części garderoby (np. pasek do spodni lub biżuterię).

W jaki sposób zapewniana jest anonimowość uczestników terapii ?

Każdy z uczestników terapii będzie miał zapewnioną anonimowość podczas badania. Jest ona zapewniana w taki sposób, że personel laboratorium stanowi oddzielny zespół od zespołu lekarskiego oraz analitycznego. Osoby, które spotka Pan w laboratorium nie mają zatem wglądu w dane, które przekaże Pan w ankietach oraz podczas rozmów w gabinecie lekarskim. Nie wiedzą też, czy jest Pan osobą biorącą udział w terapii czy osobą kontrolną. Wyniki ankiet oraz pomiarów w laboratorium są kodowane i Pańskie dane nie są przechowywane razem z nimi. Co ważne, wszystkie wyniki wykorzystane będą tylko i wyłącznie do celów naukowych i analizowane będą grupowo. Dlatego też w raportach z tych badań nie będzie możliwe zidentyfikowanie Pańskich wyników ani danych osobowych. Natomiast, jeśli wyrazi Pan taką wolę, Pańskie indywidualne wyniki mogą zostać Panu przekazane pod koniec projektu.

Kto prowadzi te badania ?

Badania prowadzone są przez naukowców wchodzących w skład projektu hiperseksualnosc.pl. Jeden z trzonów projektu tworzy zespół naukowy działający w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, powołany przez dr Mateusza Golę.  Ta grupa odpowiedzialna jest za przygotowanie i przeprowadzenie części badawczej.  Drugim kluczowym zespołem jest zespół lekarski kierowany przez dr hab. med. Michała Lwa Starowicza odpowiedzialny za przeprowadzenie terapii oraz opiekę medyczna nad jej uczestnikami. Trzecią grupą badawczą jest zespół Laboratorium Obrazowania Aktywności Mózgu, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk. Ta grupa kierowana przez dr Artura Marchewkę odpowiada za przeprowadzenie badań w skanerze rezonansu magnetycznego.

Dlaczego prowadzicie te badania ?

Realizujemy ten projekt dlatego, że jesteśmy przekonani, iż nałogowe zachowania seksualne są problemem, który zasługuje na taką samą uwagę środowiska klinicznego oraz naukowego jak inne problemy zdrowotne. Niestety do tej pory tak nie było. O nałogowych zachowaniach seksualnych nie można przeczytać w klasyfikacjach chorób, nie uczy się o nich na studiach psychologicznych ani medycznych, a osoby, które cierpią z ich powodu często przez wiele lat nie mogą znaleźć fachowej pomocy. Chcemy to zmienić i pomóc środowisku naukowemu i klinicznemu lepiej zrozumieć te problemy (dostarczając rzetelne wyniki badań) oraz pomóc osobom, które cierpią z powodu nałogowych zachowań seksualnych otrzymać skuteczną pomoc (zweryfikowane naukowo metody terapii). Mamy kompetencje i wiedzę, żeby wspólnie z aktywnym udziałem osób, które doświadczają tych problemów zmienić stan wiedzy o nich i sprawić, że będą na całym świecie traktowane z należytą uwagą i profesjonalizmem.

Umów termin wizyty lub zapisz się na szkolenie w CTLS

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas... chętnie odpowiemy na Twoje pytania.